Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • PUBLİSİST

  [lat.] İctimai-siyasi mövzuda əsərlər yazan yazıçı; mühərrir. Böyük realist sənətkar olan N.Nərimanov eyni zamanda ehtiraslı bir publisistdir

  Tam oxu »
 • PUBLİSİSTİK

  sif. [lat.] Publisistikaya aid olan. Publisistik əsər. Publisistik məqalə

  Tam oxu »
 • PUBLİSİSTİKA

  [lat. publicus – ictimai] 1. Müasir aktual mövzuda yazılmış ictimaisiyasi əsərlərin daxil olduğu ədəbi janr

  Tam oxu »
 • PUÇ

  sif. 1. İçi xarab olmuş, ləpəsi quruyub yeyilməz hala düşmüş. Puç fındıq (qoz, badam). 2. məc. Boş, heç, fani, axırı olmayan

  Tam oxu »
 • PUÇAL

  is. Cecə, torta

  Tam oxu »
 • PUÇUR

  is. 1. Tumurcuq. Mən sakitcə dayanıb ağaca baxır, puçurlarına … diqqət edirdim. Mir Cəlal. 2. dan. Damcı-damcı axan tər, tər damcıları

  Tam oxu »
 • PUÇUR-PUÇUR

  sif. Damcı-damcı, damladamla. Alnında titrər; Puçur-puçur tər; Nə yazsa azdır; Min sinədəftər. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • PUÇURLAMA

  “Puçurlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PUÇURLAMAQ

  f. 1. Tumurcuqlamaq. Pəncərənin önündə bir ağac puçurladı; Yarpaq açdı aram-aram. N.Rəfibəyli. [Fərəcov:] Bir yaz gəlsin, tənəklər puçurlayıb yamyaşıl

  Tam oxu »
 • PUÇURLANMA

  “Puçurlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PUÇURLANMAQ

  1. bax puçurlamaq 1-ci mənada. Hava yavaş-yavaş işıqlanırdı, torağaylar uçuşub yeni-yeni puçurlanan (f

  Tam oxu »
 • PUD

  [rus.] Metrik ölçü sistemindən əvvəl işlədilmiş, 16,4 kq-a bərabər ağırlıq ölçüsü. Mirzənin zamanında ucuzluq idi, yaxşı qoyun ətinin girvənkəsi dörd

  Tam oxu »
 • PÚDİNQ

  is. [ing.] Un və ya düyü unu, yumurta, süd, kişmiş və ədviyyatlardan hazırlanan milli ingilis yeməyi

  Tam oxu »
 • PUDLİNQ

  is. [ing.] Çuqundan dəmir hazırlanmasının köhnə üsulu

  Tam oxu »
 • PUDLUQ

  is. köhn. 1. Bir pud ağırlığında çəki daşı. Pudluğu tərəziyə qoymaq. 2. Saylardan sonra gələrək şeyin neçə puddan ibarət (neçə pud ağırlığı) olduğunu

  Tam oxu »
 • PÚDRA

  [fr.] Gigiyenik və ya kosmetik məqsədlə işlədilən (üzə sürtülən) nişasta və s. maddələrdən hazırlanmış çox narın, yumşaq, adətən ətirli toz

  Tam oxu »
 • PUDRAQABI

  is. Pudra üçün kiçik qutu

  Tam oxu »
 • PUDRALAMA

  “Pudralamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PUDRALAMAQ

  f. Pudra vurmaq, pudra sürtmək. Xanım əvvəlki kimi tualetinə məşğul idi: gözəl geyinmişdi, üzünü pudralayırdı

  Tam oxu »
 • PUDRALANMA

  “Pudralanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PUDRALANMAQ

  qayıd. Üzünə pudra sürtmək. [Tələbə:] Pudralanıb bayıra çıxdım. Qantəmir. Cənnət xanım güzgü qabağında dayanıb pudralanırdı

  Tam oxu »
 • PUDRALI

  sif. Üzünə pudra sürtmüş; pudralanmış. Mənim nazlı yarımın pudralı camalı var; Boyalıdır saçları, iki yapma xalı var

  Tam oxu »
 • PUF

  is. zool. Yumurtadan təzəcə çıxmış cücü. Məktəblilər cərgələr arasını gəzərkən hər bir yarpağı qaldırıb baxır, yumurtaları və pufları balaca qutulara,

  Tam oxu »
 • PUL

  is. 1. Alğı-satqı vaxtı qiymət ölçüsü kimi işlədilən metal və ya kağız parçası; bank bileti; ağca. Kağız pul

  Tam oxu »
 • PUL-MUL

  top. dan. Az miqdarda pul. [Hümmətəliyə] oğlu Səməd də arabir puldan-paradan yollayırdı. M.Hüseyn. [Kərbəlayı Pirverdi:] Alimin buyurduğuna görə biz g

  Tam oxu »
 • PUL-PARA

  top. dan. Az miqdarda pul. [Hümmətəliyə] oğlu Səməd də arabir puldan-paradan yollayırdı. M.Hüseyn. [Kərbəlayı Pirverdi:] Alimin buyurduğuna görə biz g

  Tam oxu »
 • PUL-PƏNƏ

  top. dan. Az miqdarda pul. [Hümmətəliyə] oğlu Səməd də arabir puldan-paradan yollayırdı. M.Hüseyn. [Kərbəlayı Pirverdi:] Alimin buyurduğuna görə biz g

  Tam oxu »
 • PUL-PUL

  zərf Xırda pul kimi. □ Pul-pul olmaq – 1) xırda-xırda doğranmaq, tikə-tikə olmaq, parçalanmaq; sınmaq

  Tam oxu »
 • PULCUQ

  bax pul 3-cü mənada. Balıqların əksəriyyətində bədənin üzəri pulcuqlarla örtülü olur. Y.Əbdürrəhmanov

  Tam oxu »
 • PULCUQLU

  bax pullu 3-cü mənada. Gümüş pulcuqlu balıq

  Tam oxu »
 • PULEMYOT

  [rus. пулемёт] Güllə atan avtomatik silah. Dəzgahlı pulemyot. Əl pulemyotu. – [Qəhrəman:] Mən burada dörd nəfər yoldaşım və bir pulemyot ilə həm körpü

  Tam oxu »
 • PULEMYOTÇU

  is. Pulemyotdan atəş açan əsgər. Cavad atəş yağmuru altında irəlilədikdə sağ cinahı qoruyan pulemyotçu əsgəri yaraladılar

  Tam oxu »
 • PULGİR

  bax pulpərəst

  Tam oxu »
 • PULGİRLİK

  bax pulpərəstlik

  Tam oxu »
 • PULLANMA

  “Pullanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PULLANMAQ

  f. Çoxlu pul qazanmaq; varlanmaq, dövlətlənmək. [Hacı Nuru şair:] İndi istəyirsən ki, bir yalançı kimyagərin dövlətindən birdən pullanasan

  Tam oxu »
 • PULLU

  sif. 1. Varlı, dövlətli, zəngin. Pullu adam. – [Molla Salman:] Əyərçi nəqd pulunuz yoxdur, amma mən pullu Hacı Rəhim ilə dostam… M

  Tam oxu »
 • PULÓVER

  is. [ing.] Yaxalıqsız və düyməsiz toxunma köynək

  Tam oxu »
 • PULPƏRƏST

  sif. və is. [fars.] Pulu həddindən artıq sevən, pulgir, pul düşkünü. Pulpərəst adam. – Pirverdi ağır təbiətli, çalışqan olmaqla bərabər, son dərəcə pu

  Tam oxu »
 • PULPƏRƏSTLİK

  is. Həddindən artıq pula aludəlik, pul düşkünlüyü

  Tam oxu »
 • PULSUZ

  sif. 1. Əvəzində pul almadan; havayı, məccani. Pulsuz tamaşa. Pulsuz yemək. // Zərf mənasında. Pulsuz işləmək

  Tam oxu »
 • PULSUZ-PARASIZ

  sif. dan. Pulsuz. Pulsuz-parasız adam. // Zərf mənasında. Havayı, məccani, pulsuz. Çox adamın inanmağı gəlmirdi ki, lütün birinə pulsuz-parasız torpaq

  Tam oxu »
 • PULSUZLAMA

  “Pulsuzlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • PULSUZLAMAQ

  f. Pulu qurtarmaq, pulu olmamaq, kasıblaşmaq, yoxsullaşmaq. Hələ cavan vaxtlarında Molla Nəsrəddin yaman pulsuzlayır… “M

  Tam oxu »
 • PULSUZLUQ

  is. Kasıblıq, yoxsulluq; pulu olmayan adamın halı. [Məşədi İbad:] Pul elə şeydir ki, qocanı eylər cavan və pulsuzluq da cavanı qoca eylər

  Tam oxu »
 • PULT

  [alm.] 1. Uca ayaqlar üstə duran maili çərçivə şəklində not altlığı. Dirijor pultu. 2. tex. Bir şeyi uzaqdan avtomatik idarə etmək üçün üstündə cihazl

  Tam oxu »
 • PULVERİZÁTOR

  [fr.] Mayeni hava təzyiqi ilə toz halına salıb səpələmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • PUNKTİ́R

  [lat. punctum – nöqtə] Nöqtə və ya kiçik cızıqlardan ibarət qırıq xətt. Punktir çəkmək

  Tam oxu »
 • PUNKTİRLƏMƏ

  “Punktirləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • PUNKTİRLƏMƏK

  f. Punktir çəkmək, punktirlə işarə etmək

  Tam oxu »