Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PAXLAPLOV

Həmin söz digər lüğətlərdə: