sif. Dözümlü, dayanıqlı, davam gətirən, davamlı. Məni belə tablı edən; Ancaq onun öz əlidir. M.Rahim.
← TABLAŞMAQ

f. Tab gətirmək, davam gətirmək, dözmək, tablamaq.

TABLÓ →

[fr. tableau] 1. rəss. Şəkil, rəsm, iri şəkil.