is.
1. Bir yerdən başqa yerə köçən qaraçı dəstəsi, habelə onların düşərgəsi, atarabası. Dağların ətəyində yerləşən üzüm bağlarının kənarında köçəri qaraçı taboru dincəlir.
2. Qədimdə: istehkam halına gətirilmiş kazak düşərgəsi (at-arabaları ilə bir yerdə).
3. köhn. hərb. Batalyon. Tabor komandiri. – Alay üç tabordur. H.Nəzərli. Mirbalayev tabora “azad” komandası verdi. M.Hüseyn.
← TABLÓ

[fr. tableau] 1. rəss. Şəkil, rəsm, iri şəkil.

TABSIZ →

sif. Gücsüz, taqətsiz, qüvvətsiz.