f.
1. Yaba ilə otu, samanı və s.-ni götürüb bir yerə yığmaq, toplamaq, yaxud atmaq.
2. Yaba ilə vurmaq.
← YABALAMA

“Yabalamaq”dan f.is.

YABALANMA →

“Yabalanmaq”dan f.is.