YABALANMA

Yabalanmaq”dan f.is.
YABALAMAQ
YABALANMAQ

Digər lüğətlərdə