Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YABALANMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

məch. Yaba ilə qaldırılmaq, toplanmaq, atılmaq.
← YABALANMA

“Yabalanmaq”dan f.is.

YABALAŞMA →

“Yabalaşmaq”dan f.is.