Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YABALIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Yabanın götürə bildiyi miqdar (adətən rəqəmlərlə). İki yabalıq ot.
← YABALI

sif. Yabası olan, əlində yaba tutmuş. Belli, dəhrəli, yabalı, külünglü, kürəkli adamlar bir-birinə qarışmışdılar. Ə.Vəliyev.

YABAN →

is. [fars.] Çöl, biyaban, insan yaşamayan yer.