Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti

Cəmi – 4133
Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti 2011 ildə çıxan «Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti» (Adın Paşayev, Alimə Bəşirova) kitabın elektron versiyasıdır.
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə