WordDescription_names_w

mavi rəngli tel; göy telli qız.
← ABIXANIM

böyük xanım, baş xanım (bax: Abı).

ABUTEL →

mavi rəngli tel; göy telli qız.