WordDescription_names_w

gözəl rəngli çiçəklər açan bitki və onun çiçəkləri.
← ABLA

böyük bacı; Osmanlı imperiyasında sarayda idarə, bölmə rəhbəri, başçısı.

AÇIQGÜL →

açılmış gül, açılmış çiçək.