Türkcə-azərbaycanca lüğətində ABONE sözü.

1) abunə; 2) abunəçi; abonman – abunəçi; abone bedeli (fiatı) – abunə qiyməti; abone olmak – abunə yazılmaq
abonent, abunə, abunəçi
← ABLUKA

mühasirə, blokada; abluka ikticadi – iqtisadi blokada

ABONMAN →

abunəçi