Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • BIBIŞ

  (Salyan) şanapipik. – Bıbış gəlib

  Tam oxu »
 • BIÇQI

  (Biləsuvar, Qazax) mişar. – Bıçqının dişdəri köhnəldi (Biləsuvar)

  Tam oxu »
 • BIDAMA

  I (Salyan) yandırmaq üçün kəsilmiş ağac budaqları. – Bıdamadan yarmaca yaxşı yanır II (Cəbrayıl) iri, böyük

  Tam oxu »
 • BIDAMA-BIDAMA

  (Cəbrayıl) iri-iri, böyük-böyük. – Elə qarğıdalı bitdi ki, bıdama- bıdama

  Tam oxu »
 • BIDAMAX

  (Cəbrayıl, Füzuli) məc. döymək, vurmaq əzişdirmək. – Ə, bı kəli az bıda, yazıxdı (Füzuli)

  Tam oxu »
 • BIDAMƏY

  (Cəlilabad) bax bıdamax. – Əvə gələndə səni bıdıyəcəm

  Tam oxu »
 • BIDARRAMAX

  (Yardımlı) sındırmaq. – Mallar şivləri bıdarreyıb

  Tam oxu »
 • BIDIXLAMAX

  (İrəvan) ağacın əlçatmaz yerlərində qalmış son meyvələri dərmək. – Əyə, İbaş, gəl Hacıbəyin bağınnan alma bıdıxlıyax

  Tam oxu »
 • BIDIYNAN

  (Kürdəmir) budur. – Bıdıynan, gəlir dayna

  Tam oxu »
 • BIĞ

  (Bakı) meynənin cavan zoğlarından çıxan nazik tellər

  Tam oxu »
 • BIĞILDATMAX

  (Çənbərək) qaynatmaq, bişirmək. – Bir az qartop bığıldadax yə:x’

  Tam oxu »
 • BIĞIR

  (Füzuli, Salyan) üçyaşar erkək dəvə. – Üş ildən keçəndə bığır olur

  Tam oxu »
 • BI:ĞIR

  (Şamaxı, Zərdab) bu dəfə. – Atam balası, bı:ğır gedəndə bizim uşaxları da özünnən apar; – Nədənsə, bı:ğır bizi yada salmadın (Zərdab); – Bı:ğır ko:deg

  Tam oxu »
 • BIĞIR-BIĞIR

  (Füzuli) yavaş-yavaş. – Qazanda su bığır-bığır qaynıyır

  Tam oxu »
 • BIĞLAMA

  (Kürdəmir) balqabaqdan bişirilən xörək adı

  Tam oxu »
 • BIĞLAMAX

  (Qazax) yemək. – Həsən o ki var bığladı

  Tam oxu »
 • BIXCA

  (Sabirabad) paltarasan, asılqan. – Pencəyi bıxcadan as

  Tam oxu »
 • BIJI

  I (Gəncə) ana (uşaq leksikonunda). – Ay bıjı, mq: bir az saqqız al II (Borçalı, Qazax) bacı, bacıcığaz

  Tam oxu »
 • BIQAL

  (Şərur) bu tərəf

  Tam oxu »
 • BIQQADA

  (Kürdəmir) bu qədər. – Mənə bıqqada əpbək vər

  Tam oxu »
 • BILANCITMAX

  (Zəngilan) qarışmaq, tutulmaq (hava haqqında) – Hava bılancıdır, də:sən yağış yağacax

  Tam oxu »
 • BILBIL

  (Borçalı) ördək balası

  Tam oxu »
 • BILBILA

  (Şamaxı) sərab, ilğım

  Tam oxu »
 • BILBILI

  (Qazax) körpə buzov

  Tam oxu »
 • BILDIR-BILDIR

  (Ağsu, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Tovuz) gilə-gilə, damcı-damcı. – Anası öləndə qız gözlərinnən bıldır-bıldır yaş tökirdi (Ağsu); – Elə ağler kın, g

  Tam oxu »
 • BILI

  (Kürdəmir, Salyan) ördək balası. – Bırda yeddi bılı var (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • BILIX

  (Ağbaba, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Çənbərək, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Hamamlı, Xanlar, Kəlbəcər, Qarakilsə, Qazax, Laçın, Tovuz, Zərdab) inəyin yeni

  Tam oxu »
 • BIRCDAŞMAĞ

  (Şamaxı) tumurcuqlanmaq. – Noruzdan sora ağajdar bırcdaşır

  Tam oxu »
 • BIRHO:Z

  (Lənkəran) bax birovuz

  Tam oxu »
 • BIRI

  (İmişli, Kürdəmir) qarın ağrısı, sancı

  Tam oxu »
 • BIRIN

  bırnı durmağ: (Kürdəmir) bərk tərləmək nəticəsində çər xəstəliyinə tutulmaq, çərləmək. – Baytara göstərin, atın bırnı durup

  Tam oxu »
 • BIRINNAMAĞ

  (Kürdəmir) yola verməmək, incitmək. – Qaynana həməşə gəlini bırınnıyır

  Tam oxu »
 • BIRIZ

  (Kürdəmir) tir. – Məytəbə buraxılan bırızdarı vaxdında alseydux, iramontumuz çoxdan qutarmışdı

  Tam oxu »
 • BIRQIT

  (Kürdəmir) yarma. – Bığdanı bırqıt eleyib cücələrə verirük

  Tam oxu »
 • BIRMA

  (Zəngilan) burulub qurudulmuş ot. – Bırmıyı işdətməx’ irahat olur

  Tam oxu »
 • BIRMAC

  (İmişli) çimdik ◊ Bırmac götürmək (İmişli) – çimdikləmək, buraraq çimdikləmək. – Sənnən bi bırmac götürərəm canun çıxar

  Tam oxu »
 • BIRZI

  (Borçalı, Xanlar) kobud, zırrama

  Tam oxu »
 • BIRZILIX

  (Borçalı, Xanlar) kobudluq, zırramalıq. – Ə, bırzılığıηı get meşədə elə (Borçalı)

  Tam oxu »
 • BISAĞA

  (Yardımlı) qapının ağzı. – Bısağada görüşməzdər

  Tam oxu »
 • BISAMAT

  (Bakı) bax bisamat. – Bısamat gələrəm

  Tam oxu »
 • BIŞQI

  (Cəbrayıl) bax bıçqı

  Tam oxu »
 • BITXA

  (Biləsuvar) budur, budur ha. – Töyüğun yumurtası bıtxa

  Tam oxu »
 • BIYMAĞ

  (Kürdəmir, Şamaxı) donmaq. – So:ğdan az qala bıymışdım (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • BIZAVÇA

  (Zəngilan) yabanı dərman bitkisi adı. – Bızavçıyı çıxma yarıya qoyarıx

  Tam oxu »
 • BIZAVLIX

  (Zəngilan) buzov saxlanılan yer. – Nüsrət bızavları bızavlığa saldı

  Tam oxu »
 • BIZO:LUĞ

  (Kürdəmir) bax bızavlıx. – Bızo:luğu qurı saxlamağ lazımdı

  Tam oxu »
 • BİBBO

  (İmişli) şanapipik, hop-hop. – Bibbo bəzəkli quşdı, kəkilli quşdı

  Tam oxu »
 • BİBIĞIM

  (Kürdəmir) bir az, bir dəfə (“qaynamaq” feli ilə işlənir) – Su bibığım qaynasın, düyünü tök

  Tam oxu »
 • BİBIRIM

  (Salyan) bax bibığım. – Ət bibırım qaynıyıb

  Tam oxu »
 • BİBİ

  (Gədəbəy) əmi və ya dayıarvadı

  Tam oxu »