Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İŞ

  hadisə — əhvalat — qəziyyə

  Tam oxu »
 • İŞ

  xidmət — vəzifə — qulluq

  Tam oxu »
 • İŞ

  peşə — sənət

  Tam oxu »
 • İŞ

  fəaliyyət — çalışma — zəhmət — əmək

  Tam oxu »
 • İŞ

  əməl — hərəkət

  Tam oxu »
 • İŞ

  münasibət — əlaqə — aidiyyət

  Tam oxu »
 • İŞ

  vəzifə — borc

  Tam oxu »
 • İŞARƏ

  anlatma — bildirmə — him-cim

  Tam oxu »
 • İŞARƏ

  siqnal — xəbərdarlıq

  Tam oxu »
 • İŞARƏ

  əlamət — nişanə — iz

  Tam oxu »
 • İŞARƏ

  kinayə — ehkam

  Tam oxu »
 • İŞARƏLİ

  əlamətli — nişanəli — izli

  Tam oxu »
 • İŞARƏLİ

  üstüörtülü — kinayəli — eyhamlı

  Tam oxu »
 • İŞARƏT

  bax: işarə

  Tam oxu »
 • İŞARMA

  işıldama — parıldama

  Tam oxu »
 • İŞARMAQ

  işıldamaq — parıldamaq

  Tam oxu »
 • İŞBİLƏN

  bacarıqlı — işgüzar — çalışqan

  Tam oxu »
 • İŞCİL

  zəhmətsevən — işgüzar — çalışqan — bacarıqlı

  Tam oxu »
 • İŞCİLLİK

  çalışqanlıq — zəhmətkeşlik — işgüzarlıq — bacarıq — fəaliyyət

  Tam oxu »
 • İŞÇİ

  fəhlə

  Tam oxu »
 • İŞGƏNCƏ

  əzab — əziyyət — zülm

  Tam oxu »
 • İŞGƏNCƏLİ

  əzablı — əziyyətli — ağır

  Tam oxu »
 • İŞGİL

  çətinlik — mane — əngəl

  Tam oxu »
 • İŞGİL

  zənn — şübhə — güman

  Tam oxu »
 • İŞGİL

  cəftə — qarmaq

  Tam oxu »
 • İŞGÜZAR

  ciddi

  Tam oxu »
 • İŞGÜZAR

  bacarıqlı — təşəbbüskar

  Tam oxu »
 • İŞGÜZARLIQ

  zəhmətsevərlik — işcillik — təşəbbüskarlıq — bacarıqlılıq

  Tam oxu »
 • İŞĞAL

  tutma — zəbt — istila

  Tam oxu »
 • İŞĞALÇI

  istilaçı

  Tam oxu »
 • İŞĞALÇILIQ

  istilaçılıq

  Tam oxu »
 • İŞIQ

  nur — ziya

  Tam oxu »
 • İŞIQ

  enerji

  Tam oxu »
 • İŞIQLANDIRMA

  canlandırma — isindirmə

  Tam oxu »
 • İŞIQLANDIRMAQ

  canlandırmaq — isindirmək

  Tam oxu »
 • İŞIQLI

  enerjili

  Tam oxu »
 • İŞIQLI

  nurlu — ziyalı

  Tam oxu »
 • İŞIQLI

  şəffaf — parlayan — təmiz — ləkəsiz

  Tam oxu »
 • İŞIQLI

  fərəhli — məsud — xoşbəxt

  Tam oxu »
 • İŞIQLI

  aydın — parlaq

  Tam oxu »
 • İŞIQLIQ

  parlaqlıq — aydınlıq

  Tam oxu »
 • İŞIQSIZ

  nadan — cahil — hüquqsuz

  Tam oxu »
 • İŞIQSIZLIQ

  cəhalət — mədəniyyətsizlik — nadanlıq

  Tam oxu »
 • İŞILDAMA

  parıldama

  Tam oxu »
 • İŞILDAMAQ

  parıldamaq

  Tam oxu »
 • İŞILTI

  parıltı

  Tam oxu »
 • İŞILTILI

  parıltılı

  Tam oxu »
 • İŞLƏK

  fəal — çalışqan

  Tam oxu »
 • İŞLƏK

  əngəl — kələk

  Tam oxu »
 • İŞLƏMƏ

  bəzək — naxış — şəbəkə

  Tam oxu »