Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İFA

  icra

  Tam oxu »
 • İFADƏ

  demə — anlatma — izah

  Tam oxu »
 • İFADƏ

  ibarə — fraza

  Tam oxu »
 • İFADƏLİ

  aydın

  Tam oxu »
 • İFADƏLİLİK

  aydınlıq

  Tam oxu »
 • İFFƏT

  saflıq — təmizlik — irz — namus — əxlaq

  Tam oxu »
 • İFFƏTLİ

  təmiz — saf

  Tam oxu »
 • İFFƏTLİ

  namuslu — ismətli — həyalı — təmiz — saf

  Tam oxu »
 • İFFƏTSİZ

  namussuz — ismətsiz — həyasız — abırsız

  Tam oxu »
 • İFFƏTSİZLİK

  namussuzluq — ismətsizlik — həyasızlıq — abırsızlıq

  Tam oxu »
 • İFLAS

  uğursuzluq — müvəffəqiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • İFLAS

  müflis

  Tam oxu »
 • İFRİT

  iblis — şeytan — cin

  Tam oxu »
 • İFRİTƏ

  çirkin — bədheybət — kifir

  Tam oxu »
 • İFRİTƏLİK

  eybəcərlik — çirkinlik — bədheybət

  Tam oxu »
 • İFŞA

  açma — aşkarlama

  Tam oxu »
 • İFTİXAR

  fəxr — öyünmə

  Tam oxu »
 • İFTİRA

  böhtan — şər

  Tam oxu »
 • İFTİRAÇI

  böhtançı — şərçi

  Tam oxu »
 • İFTİRAÇILIQ

  böhtançılıq — şərçilik

  Tam oxu »
 • İGİD

  cəsur — qoçaq — qəhrəman

  Tam oxu »
 • İGİDLƏŞMƏ

  cəsurlaşma — qoçaqlaşma

  Tam oxu »
 • İGİDLƏŞMƏK

  cəsurlaşmaq — qoçaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • İGİDLİK

  qoçaqlıq — qəhrəmanlıq — rəşadət

  Tam oxu »
 • İĞTİŞAŞ

  qarğaşalıq — qarışıqlıq — hərc-mərclik — qarmaqarışıqlıq

  Tam oxu »
 • İĞTİŞAŞLI

  qarışıq — nizamsız — hərc-mərc

  Tam oxu »
 • İXLAS

  səmimiyyət — sidq

  Tam oxu »
 • İXRAC

  çıxarma — uzaqlaşdırma

  Tam oxu »
 • İXTİLAF

  ziddiyyət — mübahisə — münaqişə

  Tam oxu »
 • İXTİLAFLI

  mübahisəli — münaqişəli

  Tam oxu »
 • İXTİLAFLILIQ

  mübahisəlilik — münaqişəlik

  Tam oxu »
 • İXTİLAFSIZ

  mübahisəsiz — münaqişəsiz

  Tam oxu »
 • İXTİLAFSIZLIQ

  mübahisəsizlik — münaqişəsizlik

  Tam oxu »
 • İXTİLAT

  söhbətləşmə

  Tam oxu »
 • İXTİLAT

  oturub-durma — qaynayıb-qarışma

  Tam oxu »
 • İXTİRA

  uydurma — qondarma

  Tam oxu »
 • İXTİRA

  icad — kəşf — yaratma

  Tam oxu »
 • İXTİSAR

  qısaltma — azaltma

  Tam oxu »
 • İXTİSARLAMA

  qısaltma — azaltma

  Tam oxu »
 • İXTİSARLAMAQ

  azaltmaq — qısaltmaq

  Tam oxu »
 • İXTİSAS

  sənət — peşə

  Tam oxu »
 • İXTİSASLAŞMA

  mütəxəssisləşmə

  Tam oxu »
 • İXTİSASLAŞMAQ

  mütəxəssisləşmək

  Tam oxu »
 • İXTİSASLI

  təcrübəli — bilikli — hazırlıqlı

  Tam oxu »
 • İXTİYAR

  qoca — yaşlı — nurani

  Tam oxu »
 • İXTİYAR

  qüvvət — güc — taqət

  Tam oxu »
 • İXTİYARİ

  iradi — könüllü

  Tam oxu »
 • İXTİYARİLİK

  iradilik — könüllülük

  Tam oxu »
 • İXTİYARLAŞMA

  qocalma — yaşlaşma

  Tam oxu »
 • İXTİYARLAŞMAQ

  qocalmaq — yaşlaşmaq

  Tam oxu »