Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İTAƏT

  tabelik — mütilik

  Tam oxu »
 • İTAƏTKAR

  müti — intizamlı

  Tam oxu »
 • İTAƏTKARLIQ

  mütilik — intizamlılıq

  Tam oxu »
 • İTAƏTSİZ

  intizamsız

  Tam oxu »
 • İTAƏTSİZLİK

  intizamsızlıq

  Tam oxu »
 • İTƏLƏMƏ

  toxunma

  Tam oxu »
 • İTƏLƏMƏ

  tərpətmə

  Tam oxu »
 • İTƏLƏMƏ

  soxma — yeritmə

  Tam oxu »
 • İTƏLƏMƏK

  toxunmaq

  Tam oxu »
 • İTƏLƏMƏK

  tərpətmək

  Tam oxu »
 • İTƏLƏMƏK

  soxmaq — yeritmək

  Tam oxu »
 • İTİ

  kəskin

  Tam oxu »
 • İTİ

  sivri — şiş

  Tam oxu »
 • İTİ

  tez — cəld

  Tam oxu »
 • İTİ

  kəskin — təsirli

  Tam oxu »
 • İTİ-İTİ

  cəld — tez-tez

  Tam oxu »
 • İTİGÖZLÜ

  sayıq — huşyar — həssas — diqqətli

  Tam oxu »
 • İTİGÖZLÜLÜK

  sayıqlıq — huşyarlıq — həssaslıq — diqqətlilik

  Tam oxu »
 • İTİK

  bax: itki

  Tam oxu »
 • İTİLİK

  kəsicilik

  Tam oxu »
 • İTİLİK

  tezlik — cəldlik

  Tam oxu »
 • İTİLMƏ

  getmə

  Tam oxu »
 • İTİLMƏK

  getmək

  Tam oxu »
 • İTKİ

  ölüm

  Tam oxu »
 • İTKİN

  soraqsız

  Tam oxu »
 • İTMƏ

  azma

  Tam oxu »
 • İTMƏK

  azmaq

  Tam oxu »
 • İTTİFAQ

  qəziyyə — əhvalat — hadisə

  Tam oxu »
 • İTTİFAQ

  birlik — həmrəylik

  Tam oxu »
 • İTTİHAM

  günah — taqsır — suç

  Tam oxu »
 • İY

  qoxu — üfunət

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏ

  yoxlama — araşdırma

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏ

  qoxulama

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏK

  qoxulamaq

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏK

  yoxlamaq — araşdırmaq

  Tam oxu »
 • İYLƏNMƏ

  qoxuma — ağırlaşma — üfunətlənmə

  Tam oxu »
 • İYLƏNMƏK

  qoxumaq — ağırlaşmaq — üfunətlənmək

  Tam oxu »
 • İYLƏNMİŞ

  qoxumuş — ağırlaşmış

  Tam oxu »
 • İYLİ

  qoxulu — ətirli

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏ

  sancaqlama — bəndləmə

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏ

  sancma — acılama

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏ

  tikmə — yamama

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏK

  sancmaq — acılamaq

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏK

  tikmək — yamamaq

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏK

  sancaqlamaq — bəndləmək

  Tam oxu »
 • İYRƏNC

  rəzil — yaramaz — alçaq — mənfur

  Tam oxu »
 • İYRƏNC

  rəzil — çirkin — murdar

  Tam oxu »
 • İYRƏNCLİK

  çirkinlik — mənfurluq

  Tam oxu »
 • İYRƏNCLİK

  rəzalət — yaramazlıq — alçaqlıq

  Tam oxu »
 • İYRƏNMƏ

  diksinmə — çiyrinmə

  Tam oxu »