Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İMAN

  inanma

  Tam oxu »
 • İMANLI

  dindar

  Tam oxu »
 • İMANLI

  insaflı — mərhəmətli

  Tam oxu »
 • İMANSIZ

  mərhəmətsiz — insafsız — qəddar

  Tam oxu »
 • İMANSIZ

  dinsiz — allahsız — etiqadsız — kafir

  Tam oxu »
 • İMANSIZLIQ

  dinsizlik — kafirlik

  Tam oxu »
 • İMANSIZLIQ

  mərhəmətsizlik — insafsızlıq — qəddarlıq — amansızlıq

  Tam oxu »
 • İMARƏT

  bina — ev — mülk — tikili

  Tam oxu »
 • İMDAD

  kömək — yardım

  Tam oxu »
 • İMDADSIZ

  köməksiz — yardımsız

  Tam oxu »
 • İMDADSIZLIQ

  köməksizlik — yardımsızlıq

  Tam oxu »
 • İMKAN

  mümkünlük

  Tam oxu »
 • İMKAN

  iqtidar — qüvvə — vəsait

  Tam oxu »
 • İMKANLI

  iqtidarlı — vəsaitli

  Tam oxu »
 • İMKANSIZ

  iqtidarsız — qüvvəsiz

  Tam oxu »
 • İMKANSIZLIQ

  iqtidarsızlıq — qüvvəsizlik

  Tam oxu »
 • İMRƏNMƏ

  həvəslənmə — tamahlanma

  Tam oxu »
 • İMRƏNMƏ

  diksinmə — çəkinmə

  Tam oxu »
 • İMRƏNMƏK

  həvəslənmək — tamahlanmaq

  Tam oxu »
 • İMRƏNMƏK

  diksinmək — çəkinmək

  Tam oxu »
 • İMTAHAN

  yoxlama — sınaq

  Tam oxu »
 • İMTAHANSIZ

  yoxlamasız — sınaqsız

  Tam oxu »
 • İMTİNA

  çəkinmə

  Tam oxu »
 • İMTİYAZ

  üstünlük — güzəşt

  Tam oxu »
 • İMTİYAZ

  hüquq

  Tam oxu »
 • İMTİYAZLI

  hüquqlu

  Tam oxu »
 • İMTİYAZLI

  güzəştli

  Tam oxu »
 • İMZA

  qol

  Tam oxu »
 • İMZALAMA

  qollama

  Tam oxu »
 • İMZALAMAQ

  qollamaq

  Tam oxu »
 • İNAD

  tərs — höcət

  Tam oxu »
 • İNAD

  əzm — dəyanət — səbat

  Tam oxu »
 • İNADCIL

  bax: inadkar

  Tam oxu »
 • İNADCILLIQ

  bax: inadkarlıq

  Tam oxu »
 • İNADKAR

  tərs — höcət

  Tam oxu »
 • İNADKARLIQ

  tərslik — höcətlik

  Tam oxu »
 • İNADKARLIQ

  dəyanət — səbat

  Tam oxu »
 • İNADLI

  əzmli — dəyanətli — səbatlı — qətiyyətli

  Tam oxu »
 • İNADLI

  tərs — höcət — kəc

  Tam oxu »
 • İNADLILIQ

  tərslik — höcətlik

  Tam oxu »
 • İNAM

  etibar

  Tam oxu »
 • İNAMLI

  qətiyyətli

  Tam oxu »
 • İNAMLI

  etibarlı — sədaqətli

  Tam oxu »
 • İNAMSIZ

  etibarsız

  Tam oxu »
 • İNAMSIZLIQ

  etibarsızlıq

  Tam oxu »
 • İNANDIRICI

  qaneedici — sübutlu — əsaslı — tutarlı

  Tam oxu »
 • İNANDIRICILIQ

  qaneedicilik — sübutluluq — əsaslılıq — tutarlılıq

  Tam oxu »
 • İNANMAQ

  arxayınlaşmaq

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  zərif — nəfis

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  üstüörtülü — pərdəli — gizli

  Tam oxu »