Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İSBAT

  sübut — dəlil

  Tam oxu »
 • İSBATLI

  sübutlu — dəlilli

  Tam oxu »
 • İSBATLI

  layiqli — görkəmli — yararlı

  Tam oxu »
 • İSİM

  ad

  Tam oxu »
 • İSİMLƏŞMƏ

  əşyalaşma

  Tam oxu »
 • İSİMLƏŞMƏK

  əşyalaşmaq

  Tam oxu »
 • İSİNİŞMƏ

  öyrəşmə — alışma — bağlanma

  Tam oxu »
 • İSİNİŞMƏK

  öyrəşmək — alışmaq — bağlanmaq

  Tam oxu »
 • İSİNMƏ

  qızma — istilənmə

  Tam oxu »
 • İSİNMƏ

  öyrəşmə — alışma

  Tam oxu »
 • İSİNMƏ

  oxşanma

  Tam oxu »
 • İSİNMƏK

  öyrəşmək — alışmaq

  Tam oxu »
 • İSİNMƏK

  oxşanmaq

  Tam oxu »
 • İSİNMƏK

  qızmaq — istilənmək

  Tam oxu »
 • İSİTMƏ

  qızdırma — üşütmə — əsmə

  Tam oxu »
 • İSİTMƏK

  qızdırmaq — üşütmək — əsmək

  Tam oxu »
 • İSLAH

  düzəltmə — yaxşılaşdırma

  Tam oxu »
 • İSLAHAT

  dəyişiklik

  Tam oxu »
 • İSLAQ

  nəm — yaş — sulu

  Tam oxu »
 • İSLAQLIQ

  yaşlıq — nəmlik — rütubətlilik

  Tam oxu »
 • İSLANMA

  nəmlənmə — yaşlanma

  Tam oxu »
 • İSLANMAQ

  nəmlənmək — yaşlanmaq

  Tam oxu »
 • İSLATMA

  yaşlatma — nəmlətmə

  Tam oxu »
 • İSLATMA

  döymə — kötəkləmə — əzişdirmə

  Tam oxu »
 • İSLATMAQ

  döymək — kötəkləmək — əzişdirmək

  Tam oxu »
 • İSLATMAQ

  yaşlatmaq — nəmlətmək

  Tam oxu »
 • İSLIQ

  fit — fışqırıq

  Tam oxu »
 • İSMARIŞ

  tapşırıq — sifariş

  Tam oxu »
 • İSMARLAMA

  tapşırma

  Tam oxu »
 • İSMARLAMAQ

  tapşırmaq

  Tam oxu »
 • İSMƏT

  namus — həya — abır

  Tam oxu »
 • İSMƏTLİ

  namuslu — həyalı — abırlı — əxlaqlı — təmiz — məsum

  Tam oxu »
 • İSMƏTLİLİK

  əxlaqlılıq — məsumluluq — günahsızlıq

  Tam oxu »
 • İSMƏTLİLİK

  namusluluq — həyalılıq — abırlılıq

  Tam oxu »
 • İSMƏTSİZ

  namussuz — həyasız — abırsız — şərəfsiz

  Tam oxu »
 • İSMƏTSİZLİK

  abırsızlıq — namussuzluq

  Tam oxu »
 • İSNAD

  dayaq — dirək — söykənəcək

  Tam oxu »
 • İSNAD

  məxəz — mənbə

  Tam oxu »
 • İSRAF

  xərcləmə — dağıtma — işlətmə

  Tam oxu »
 • İSRAFÇILIQ

  bədxərclik

  Tam oxu »
 • İSRAR

  inad — təkid

  Tam oxu »
 • İSTEDAD

  qabiliyyət

  Tam oxu »
 • İSTEDAD

  zəka — talant

  Tam oxu »
 • İSTEDADLI

  zəkalı — talantlı

  Tam oxu »
 • İSTEDADLI

  qabiliyyətli

  Tam oxu »
 • İSTEDADLILIQ

  qabiliyyət

  Tam oxu »
 • İSTEDADSIZ

  qabiliyyətsiz — bacarıqsız

  Tam oxu »
 • İSTEDADSIZLIQ

  qabiliyyətsizlik — bacarıqsızlıq

  Tam oxu »
 • İSTEHKAM

  sədd — qala

  Tam oxu »
 • İSTEHKAMLI

  sədli — divarlı

  Tam oxu »