Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İNAD

  tərs — höcət

  Tam oxu »
 • İNAD

  əzm — dəyanət — səbat

  Tam oxu »
 • İNADCIL

  bax: inadkar

  Tam oxu »
 • İNADCILLIQ

  bax: inadkarlıq

  Tam oxu »
 • İNADKAR

  tərs — höcət

  Tam oxu »
 • İNADKARLIQ

  tərslik — höcətlik

  Tam oxu »
 • İNADKARLIQ

  dəyanət — səbat

  Tam oxu »
 • İNADLI

  əzmli — dəyanətli — səbatlı — qətiyyətli

  Tam oxu »
 • İNADLI

  tərs — höcət — kəc

  Tam oxu »
 • İNADLILIQ

  tərslik — höcətlik

  Tam oxu »
 • İNAM

  etibar

  Tam oxu »
 • İNAMLI

  qətiyyətli

  Tam oxu »
 • İNAMLI

  etibarlı — sədaqətli

  Tam oxu »
 • İNAMSIZ

  etibarsız

  Tam oxu »
 • İNAMSIZLIQ

  etibarsızlıq

  Tam oxu »
 • İNANDIRICI

  qaneedici — sübutlu — əsaslı — tutarlı

  Tam oxu »
 • İNANDIRICILIQ

  qaneedicilik — sübutluluq — əsaslılıq — tutarlılıq

  Tam oxu »
 • İNANMAQ

  arxayınlaşmaq

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  zərif — nəfis

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  üstüörtülü — pərdəli — gizli

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  dəqiq

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  mehriban — mülayim — həssas — diqqətli

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏŞMƏ

  zərifləşmə — nazikləşmə

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏŞMƏK

  zərifləşmək — nazikləşmək

  Tam oxu »
 • İNCƏLİK

  zəriflik — nəfislik — qəşənglik — gözəllik

  Tam oxu »
 • İNCƏLMƏ

  arıqlama — zəifləmə — üzülmə

  Tam oxu »
 • İNCƏLMƏ

  kövrəkləşmə — yumşalma

  Tam oxu »
 • İNCƏLMƏK

  kövrəlmək — yumşalmaq

  Tam oxu »
 • İNCƏLMƏK

  arıqlamaq — zəifləmək — üzülmək

  Tam oxu »
 • İNCİ

  mirvari — dürr

  Tam oxu »
 • İNCİ

  qiymətli

  Tam oxu »
 • İNCİK

  küsülü — rəncidə

  Tam oxu »
 • İNCİKLİK

  küsü — umu-küsü — narazılıq

  Tam oxu »
 • İNCİMƏ

  küsmə — sınma

  Tam oxu »
 • İNCİMƏK

  ağrımaq — sızlamaq

  Tam oxu »
 • İNCİMƏK

  küsmək — sınmaq

  Tam oxu »
 • İNDİ

  bu saat — əlan — hazırda

  Tam oxu »
 • İNDİDƏN

  qabaqcadan

  Tam oxu »
 • İNDİKİ

  hazırkı — müasir

  Tam oxu »
 • İNDİLİK

  hələlik

  Tam oxu »
 • İNİLDƏMƏ

  zarıma — sızıldama

  Tam oxu »
 • İNİLDƏMƏK

  zarımaq — sızıldamaq

  Tam oxu »
 • İNİLTİ

  zarıltı — sızıltı

  Tam oxu »
 • İNİLTİLİ

  zarıltılı — sızıltılı

  Tam oxu »
 • İNKAR

  danma

  Tam oxu »
 • İNKİŞAF

  tərəqqi — yüksəliş

  Tam oxu »
 • İNQİLAB

  dəyişiklik — çevriliş

  Tam oxu »
 • İNLƏMƏ

  zarıma — sızıldama

  Tam oxu »
 • İNLƏMƏK

  zarımaq — sızıldamaq

  Tam oxu »
 • İNSAF

  mürüvvət — rəhm — şəfqət — ədalət

  Tam oxu »