SAMARA

«səmər» sözündən olub, «meyvə, bar; nəticə» deməkdir.
SALİDƏ
SAMARƏ

Digər lüğətlərdə