BAĞDADİ

ə. 1) bağdadlı; Bağdad şəhərinə aid; 2) tavana vurulmuş taxta səqf.

BAFTƏ
BAĞISTAN