BABILBAS

(İmişli)
şayiə
◊ Babılbas aparmağ (İmişli) – şayiə yaymaq. – Fatma babılbas aparır, ya:nı şa:ya aparır
BABAYOĞURT
BABLİTMƏĞ