BABALINI YUYA BİLMƏMƏK

başqasının məsuliyyətini, günahını öz üzərinə götürməkdən boyun qaçırmaq.

BABALI BOYNUNA
BABAM MƏNƏ KOR DEYİB, HƏR YETƏNƏ VUR DEYİB