BADIRĞALANMAX

(Çənbərək)
soyumaq, həvəsdən düşmək. – Nərman işdən badırğalandı, da: <daha> işdiyəmmir həməşəki kimi
BADIRĞA
BADIRQAYI