BADIRQAYI

(Ağbaba)
vəhşi. – Elə bil badırqayı böyyüf
BADIRĞALANMAX
BADIŞ