BADƏPƏRƏST

f. içki düşkünü, şərab düşkünü, əyyaş.

BADƏNUŞ
BADƏSAR

Digər lüğətlərdə