BADAMAĞ

(Cəbrayıl, Əli Bayramlı, İmişli, Qarakilsə)
bax badağlamağ . – Qoyunu badıyın, qaçmasın (İmişli); – Apar quzını bada, gə bıra (Qarakilsə); – Qoyun quzuya süt vermiyəndə onu badıyırığ (Əli Bayramlı)
BADALĞA
BADAMCAN