BADİYƏ

(Quba, Şəki)
1. saxsı piyalə (Quba)
2. qulpsuz mis qab, badya. – İnəx’dən bir badiyə süt sağdim (Şəki)
BADİYAN
BADKEŞ

Digər lüğətlərdə