BAGIYA

(Mingəçevir)
qız evi ilə oğlan evi arasında bağlanan müqavilə, şərt
BAFYALAMAX
BAĞA