BAQALA

(Şəki)
kiçik saxsı qab. – Bi baqalada qatıx saxladım, qalanın töx’düm nəhriyə
BAJQIN
BAQATA