BAXYALAMAX

(Ağdam, Bərdə, Şuşa)
bax bafyalamax . – Munu əlində tez baxyala ver ma: (Ağdam)
BAXYA
BAJABAJA