BELLOWS

n pl 1. körük; 2. tex. büzməli / qat-qat membran; 3. d.y. qarmonika (vaqonlar arasında olan qat-qat keçid örtüyü); bəzi fotoaparatlarda onun qat-qat olan hissəsi; 4. tuluq (nəfəsli musiqi alətində)

BELLOW
BELLY