BOILER

n 1. buxar qazam; 2. paltar qaynatmaq üçün bak; 3. bişirən; a soap ~ sabun bişirən

BOILED
BOILER-HOUSE