CƏBRƏN

zərf Zorla, güclə, zor işlədərək, zorla məcbur edərək, məcburiyyət altında. Cəbrən razı olmaq. Cəbrən qəbul etmək.
[Pəri Cadu:] Hər gün, deyəsən, məni cəbrən gətirirlər buraya. Ə.Haqverdiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CƏBRƏN cəbrən bax güclə
  • CƏBRƏN zorən — güclə — məcburən
CƏBR₂
CƏBRİ₂

Digər lüğətlərdə