CƏBR₂

is. [ ər. ] Riyaziyyatın, ədədi qiymətlərindən asılı olmayaraq, kəmiyyət üzərində aparılan əməliyyatları öyrənən sahəsi. Cəbrə aid ilkin tədqiqatlar 4 min il əvvəl Babilistanda aparılmışdır.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CƏBR I CƏBR (riyaz.), HESAB II cəbr bax güc
  • CƏBR zor — güc

Omonimlər

  • CƏBR CƏBR I is. [ ər. ] riyaz. Riyaziyyat elmlərindən birinin adı. Bu cəbr, həndəsə bilməm nə demək? Uğraşan beynini incitmiş olur (H

Etimologiya

  • CƏBR Ərəb sözüdür, icbari, məcburi sözləri ilə kökdaşdır, “əziyyət” anlamında işlə­di­lir. Riyazi elmlərdən olan cəbr fənni də çətin mənimsənildiyindən (əz
CƏBR₁
CƏBRƏN

Digər lüğətlərdə