CƏFALI

sif. Cəfaverən, əziyyətə düçar edən, incidən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CƏFALI cəfalı bax əzablı
  • CƏFALI bax: cəfakeş

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • CƏFALI CƏFALI – SƏFALI Uzaqdan dadlı, nəşəli, yaxından zəhərli, cəfalı, bəlalı, ömrü puç edən bir şeydir (S
CƏFALANMAQ
CƏFƏNG

Digər lüğətlərdə