CALI

(Şəki, Zaqatala)
cağa, laydıra keçirilən barmaqlıq. – Savınnığı calıdan as (Şəki)
CALXAX
CAMA

Digər lüğətlərdə