CİDDƏN

zərf [ ər. ] Ciddi olaraq, ciddi surətdə, gerçəkdən, həqiqətən.
Gözlənməyən ədnalığın icadına ciddən; Himmət edən insanlarına şükr, xudaya! M.Ə.Sabir.
[Rüstəmbəy:] Tərs kimi mənim kütübxanamda da belə dolaşıq kitablar var ki, ciddən qorxmalıdır. Çəmənzəminli.
Pası arvad Cəbini özünə alışdırır, anası Gülsənəmdən onu ciddən qoruyur, gecələri uşağı özü ilə yatırdırdı. S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CİDDƏN ciddən bax doğrudan
CİDD-CƏHD
CİDDİ

Digər lüğətlərdə