CİDDİLƏŞMƏ

Ciddiləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CİDDİLƏŞMƏ sərtləşmə — kəskinləşmə — bərkiləşmə
  • CİDDİLƏŞMƏ təmkinləşmə — zabitəliləşmə
  • CİDDİLƏŞMƏ səyləşmə — qeyrətləşmə
CİDDİLƏŞDİRMƏK
CİDDİLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə