cins heyvanların damazlıq özəyi

Heyvan cinslərinin damazlıq təsərrüfatlarda qiymətli genotipə və yüksək məhsuldarlığa malik, seçilmiş yaxşılaşdırıcı damazlıq heyvanlar qrupu

cins atların damazlıq özəyi
cinsi istismar