COŞDURMA

Coşdurmaq”dan f.is.
CORABTOXUYAN
COŞDURMAQ

Digər lüğətlərdə