COŞQUN

COŞQUN – SAKİT Coşqun Xəzər, qumsal üzüm bağları yadıma düşdü (S.Vəliyev); Axırsınız sakit, lal; Bu sahildən o sahilə (R.Rza).

COMƏRDLİK
COŞQUNLUQ

Digər lüğətlərdə