DÜDƏMƏ

f. hər iki tərəfi iti olan; ikibaşlı (qılınc və s.).

DÜÇAR
DÜGAH

Digər lüğətlərdə