DƏĞDƏĞƏ

ə. 1) qıdıq, qıdıqlama; 2) səs-küy, vəlvələ.

DƏĞA
DƏĞƏL

Digər lüğətlərdə