DƏAVİ

ə. «dəva» c. 1) iddialar, tələblər; 2) davalar, döyüşlər.

DEYR
DƏB