DAİMA

DAİM(A)

ə. 1) davam edən, arası kəsilməyən; 2) həmişə, daim.

DAİM
DAİMİ

Digər lüğətlərdə