Daimi uyğunluq (müvafiqlik)

1. (məsələn, terminlər, coğrafi adlar, qabaqlayıcı yazılar, sitatlar, atalar sözü və s.). 2. Daimi uyğunluq, həm də ekvivalent müvafiqlik deməkdir.
Daha böyük informasiya yükünə malik sözü seçmə metodu
Danışıq dili