DAMĞA

“Möhür” mənasında işlədilən söz olub. Əslində, söz dağma (yandirma) olub, indiki dağlamaq (dağ su, dağ çəkmək ifadələrini yada salın) sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DAMCI
DAMLALIQ

Значение слова в других словарях