DİLBƏND

f. 1) ürəyi bağlı; vurğun; 2) əziz, sevimli (uşaq).

DİLBƏDİL
DİLBƏR

Digər lüğətlərdə