EĞMƏMMƏX’

(Gədəbəy)
qorxmaq, ehtiyat etmək. – Nədən eğməneysiη, oğul, heş zad yoxdu orda
EĞMƏ
EHNAZ